نازل مه پاش یک طرفه طوسی

قیمت: تماس بگیرید

قابلیت تحمل فشار 1تا 10 بار

به همراه رابط اتصال

مناسب برای سیستم های مه پاش

ابیاری علوفه هیدروپونیک

18 ماه گارانتی سبز تجهیز

فروش تجهیزات علوفه هیدروپونیک

اشنایی با ساخت سیستم علوفه هیدروپونیک