شرکت سبزتجهیز ، تولیدکننده تجهیزات تخصصی سیستم های کشت گلخانه ای در ایران می باشد. ما با استفاده از تمامی تخصص ها و ارائه توان فنی بالا در زمینه تولید انواع سیستم های کشت ، سیستم های هوشمند گلخانه شرکت سبزتجهیز ، تولیدکننده تجهیزات تخصصی سیستم های کشت گلخانه ای در ایران می باشد. ما با استفاده از تمامی تخصص ها و ارائه توان فنی بالا در زمینه تولید انواع سیستم های کشت ، سیستم های هوشمند گلخانه