سینی کشت علوفه هیدروپونیک


سینی کشت علوفه هیدروپونیک با ارتفاع استاندارد 6 سانتیمتری و خروجی آب یکطرفه و شیب در کف سینی و زه کشی کامل آب

سینی کشت علوفه هیدروپونیک

ابعاد: 30*60 سانتیمتر

ارتفاع 6 سانتیمتر

مواد pp
18 ماه گارانتی سبزتجهیز

دارای شیب و ابراه در کف سینی و زهکشی برای خروج کامل اب

ایجاد بیشترین بازدهی و کیفیت در تولید علوفه هیدروپونیک

ارتفاع استاندارد 6 سانتیمتری که از تابش نور به کف سینی و ریشه جلوگیری میکند، زیرا تابش نور به ریشه یکی از عوامل ایجاد قارچ و کپک می باشد.

برای احداث سیستم تولید علوفه هیدروپونیک یکی از تجهیزات اصلی سینی کشت علوفه هیدروپونیک می باشد. که انتخاب یک سینی با استانداردهای کشت شما می تواند تاثیر زیادی در کیفیت کشت و میزان بازدهی محصول داشته باشد.

در روش کشت طبقاتی نیاز است سینی کشتی انتخاب شود که دارای خروجی اب یکطرفه باشد. تا استاندارد ابیاری در تمامی طبقات رعایت شود.

سینی کشت علوفه هیدروپونیک سبز تجهیز به دلیل دارا بودن خروجی اب یکطرفه فرصت مناسب را برای جذب اب و محلول غذایی را برای ریشه گیاه ایجاد می کند و در نتیجه مصرف اب و محلول کاهش می یابد و بازدهی و کیفیت محصول نسبت به سینی های کشت متفرقه در بازار به شکل چشمگیری افزایش می یابد.

مناسب برای تولید:علوفه هیدروپونیک- زعفران-میکروگرین- سبزیجات

شما میتوانید برای احداث سیستم علوفه هیدروپونیک از کارشناسان ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.

  • استفاده از مواد مرغوب که از ایجاد قارچ و کپک جلوگیری می کند.
  • وجود خروجی اب مناسب جهت تخلیه اب و جلوگیری از کپک و قارچ